Elektro Pumpe za Kipovanje

ELEKTRO PUMPE ZA KIPOVANJE

ELEKTRO PUMPE ZA KIPOVANJE

Elektro pumpa - Elektroagregat je uređaj koji se sastoji od elektro motora (12V ili 24V), hidraulične pumpe, rezervoara za ulje i kontrolnog ventila. Koristi se kao izvor snage za pokretanje raonika za sneg, hidrauličnih cilindara slabijeg kapaciteta kod manjih kipera kao i dizalica manje nosivosti.

Više informacija pronađite na zvaničnom sajtu www.hyva.com

O NAMA

Balkan Hidraulik doo je preduzeće osnovano 2009. godine u Beogradu i bavi se spoljnom i unutrašnjom trgovinom na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Osnovna delatnost preduzeća je prodaja i servis dizalica, kompresora, hidrauličnih komponenti i opreme za komercijalna vozila.

SRBIJA

Autoput za Novi Sad 135
11000 Beograd
Tel: +381 11 4143 460
Fax: +381 11 4143 469
e-mail: office@balkanhidraulik.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Raje Baničića bb
76300 Bijeljina.

Tel: / Fax: +387 55 425 510
Mob: +387 66 243 244
Email: office@balkanhidraulik.ba