KIP Uređaji

Kip uređaji - Set za Kipovanje

KIP UREĐAJI - SET ZA KIPOVANJE

HYVA kip uređaje odlikuje kvalitet i prilagodljivost zahtevima tržišta što ga čini najprodavanijim kiperskim sistemom na svetu. Za montažu hidraulične opreme na komercijalnim vozilima HYVA je dizajnirala kompletan asortiman komponenti kao što su hidrualične pumpe, kip ventili, komande za kipovanje i rezervoari za hidraulično ulje. Za ugradnju u ovlašćenom servisu garantni rok na kompletan sistem uz redovno održavanje iznosi 3 godine.

U svakom momentu na stanju imamo 50 kip uređaja različitih specifikacija čime možemo odgovoriti svim zahtevima kupaca.

Više informacija pronađite na zvaničnom sajtu www.hyva.com

O NAMA

Balkan Hidraulik doo je preduzeće osnovano 2009. godine u Beogradu i bavi se spoljnom i unutrašnjom trgovinom na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Osnovna delatnost preduzeća je prodaja i servis dizalica, kompresora, hidrauličnih komponenti i opreme za komercijalna vozila.

SRBIJA

Autoput za Novi Sad 135
11000 Beograd
Tel: +381 11 4143 460
Fax: +381 11 4143 469
e-mail: office@balkanhidraulik.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Raje Baničića bb
76300 Bijeljina.

Tel: / Fax: +387 55 425 510
Mob: +387 66 243 244
Email: office@balkanhidraulik.ba