Rezervoari za ulje

rezervoari za ulje

REZERVOARI ZA ULJE

Asortiman rezervoara sastoji se od rezervoara za bočnu montažu, za montažu iza kabine, aluminijumskih kao i čeličnih kapaciteta od 12-213L. Savremen dizajn sa optimalnom zapreminom ulja, pločom za montažu filtera povratnog voda, nivo staklom i oduškom za vazduh.

Više informacija pronađite na zvaničnom sajtu www.hyva.com

O NAMA

Balkan Hidraulik doo je preduzeće osnovano 2009. godine u Beogradu i bavi se spoljnom i unutrašnjom trgovinom na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Osnovna delatnost preduzeća je prodaja i servis dizalica, kompresora, hidrauličnih komponenti i opreme za komercijalna vozila.

SRBIJA

Autoput za Novi Sad 135
11000 Beograd
Tel: +381 11 4143 460
Fax: +381 11 4143 469
e-mail: office@balkanhidraulik.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Raje Baničića bb
76300 Bijeljina.

Tel: / Fax: +387 55 425 510
Mob: +387 66 243 244
Email: office@balkanhidraulik.ba