HA Hyva Dizalice

HA Hyva Dizalice

HA i HT serija dizalica predstavljaju kompaktne teleskopske dizalice „T“ tipa  sa jednim cilindrom  i podiznim momentom od 1 do 16 tm. Odlikuje ih velika efikasnost, veoma laka konstrukcija i manipulacija. Svoju primenu mogu naći u velikom broju aplikacija. Dizalice ove serije mogu biti isporučene sa pogonom preko “Power pack” uređaja odnosno elektrohidrauličnim pogonom koji se koristi u slučajevima da vozilo nije opremljeno odgovarajućim izvodom snage (PTO). U ostalim slučajevima koristi se klasičan pogon preko hidraulične pumpe.

O NAMA

Balkan Hidraulik doo je preduzeće osnovano 2009. godine u Beogradu i bavi se spoljnom i unutrašnjom trgovinom na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Osnovna delatnost preduzeća je prodaja i servis dizalica, kompresora, hidrauličnih komponenti i opreme za komercijalna vozila.

SRBIJA

Autoput za Novi Sad 135
11000 Beograd
Tel: +381 11 4143 460
Fax: +381 11 4143 469
e-mail: office@balkanhidraulik.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Raje Baničića bb
76300 Bijeljina.

Tel: / Fax: +387 55 425 510
Mob: +387 66 243 244
Email: office@balkanhidraulik.ba