HYVA dizalice HC

HC serija dizalica su zglobne dizalice podiznog momenta od 10 do 80 tm.Veoma softicirana serija opremljena sa “double linkage boom “ sistemom strele dizalice koristi se u kompleksnim i zahtevnim situacijama podizanja tereta kao i u teškim uslovima rada.

U ovoj seriji dizalica proizvode se i modeli sa skraćenom strelom – tzv “K” modeli koji svoju najveću primenu imaju u radu sa raznim tipovima grabilica i prilikom montaže na vozila sa kratkim medjuosovinskim rastojanjem. Veliki broj opcionalnih mogućnosti pomaže krajnjem korisniku da dobije najbolju konfiguraciju dizalice za polje delatnosti gde radi..
Top