Kip pumpe

Iz prozvodnog programa HYVA možemo ponuditi klipnoaksijalne i zupčaste pumpe zapremine 10-113ccm. Zupčaste pumpe se su istrajne i efikasne radnog pritiska do 300 bara dok klipnoaksijalne postižu visok radni pritisak do 400 bara.

Klipna pumpa sa nagnutom osom je malih spoljnih dimenzija. Zahvaljujući optimalnoj usisnoj sposobnosti, može da se montira iznad nivoa ulja u rezervoaru. Karakteriše je visoka efikasnost. Zupčaste pumpe su BI (dvosmerne) dok kod klipnoaksijalnih postoji mogućnost promene smera.

Više o proizvodima na www.hyva.com
PREUZMI KATALOG
Top