PTO uključivači

PTO (POMOĆNI IZVOD SNAGE)

Pomoćni izvod snage je mehnički uređaj kontrolisan pneumatski, konstruisan da prenese snagu sa menjača na hidrauličnu pumpu ili kompresor. Pomoćni izvod snage je montiran direktno na menjač sa zadnje ili bočne strane u zavisnosti od tipa menjača. Prenosni odnos i brzina zavise od potrošača koji je priključen na pomoćni izvod snage.

OSOVINE, ADAPTERI, FLANŠNE I KIT ZA MONTAŽU

U cilju pravilne ugradnje PTO-a, mora se koristiti osovina i kit za montažu koji povezuju PTO i menjač. Kit za montažu služi za obezbeđivanje čvrstoće veze između PTO-a i menjača, dok osovina igra ulogu povezivanja menjača sa PTO-om. HYVA ima u ponudi mnoge adaptere i kitove za montažu koji garantuju ispravnost i pouzdanost rada uređaja.
PREUZMI KATALOG
Top