Rezervoari za ulje

Asortiman rezervoara sastoji se od rezervoara za bočnu montažu, za montažu iza kabine, aluminijumskih kao i čeličnih kapaciteta od 12-213L. Savremen dizajn sa optimalnom zapreminom ulja, pločom za montažu filtera povratnog voda, nivo staklom i oduskom za vazduh.
PREUZMI KATALOG
Top