HYVA Podizači

HYVA LIFT je deo grupacije koji je specijalizovan za proizvodnju podizača kontejnera, takozvanih HOOKOLADER I SKIPLOADER. HYVA podizači imaju široku primenu u korišćenju čak i u najzahtevnijim aplikacijama.

Kao sastavni deo naše ponude je i selekcija podizača odgovarajućeg šasiji vozila. U saradnji sa proizvodjačima šasija i koričćenje modernih kompjuterskih softwer-a omogućava našim inženjerima da usklade sve detalje pre montaže podizača.

Sa ovim opcijama kupac na kraju dobija proizvod koji je odgovarajuć dnevnim radovima u reciklažnim kompanijama, sakupljanju otpada, specijalnim transportima, itd.

HYVA Hookloader

HYVA Skiploader

Top