ROZZI – Polipne grabilice

Rozzi je jedan od nastarijih i najvećih proizvodjača svih tipova grabilica i rotatora u Evropi sa tradicijom dugom preko 50 godina.U proizvodnom programu Rozzi-ja se nalaze sve vrste polipnih grabilica, grabilica za rasuti material, grabilica za rušenje, poljoprivrednih grabilica, klešta za manipulaciju sa trupcima, paletnih viljušaka, bušećih garnitura, rotatora različitih kapaciteta koji svoju primenu nalaze u svim granama privrede.

Pored grabilica namenjenih za montažu na dizalice i bagere, Rozzi proizvodi i specijalne elektrohidraulične grabilice većih dimenzija koje se montiraju na kranove velikih kapaciteta i svoju primenu nalaze u velikim lukama, brodovima, industriji…itd.

Glavni proizvodi:
- Polipne grabilice za otpad, papir i blokove
- kašike za kopanje i utovar klešta za drvo i različite materijale za sortiranje i polipi za rušenje.
- Bušeće garniture, hidraulični rotatori i zglobovi
- opreme za građevinarstvo, poljoprivredu, metalurgiju i za železnički sektor.

Standardni proizvodi su obično dostupni u magacinu. Posebna ili personalizovana oprema može da bude brzo proizvedena
Više o proizvodima na www.rozzi.it

ROZZI Grabilice i kašike

ROZZI Rotatori i klešta

Top