ROZZI – Polipne grabilice

Rozzi je jedan od nastarijih i najvećih proizvodjača svih tipova grabilica i rotatora u Evropi sa tradicijom dugom preko 50 godina.U proizvodnom programu Rozzi-ja se nalaze sve vrste polipnih grabilica, grabilica za rasuti material, grabilica za rušenje, poljoprivrednih grabilica, klešta za manipulaciju sa trupcima, paletnih viljušaka, bušećih garnitura, rotatora različitih kapaciteta koji svoju primenu nalaze u svim granama privrede.

Pored grabilica namenjenih za montažu na dizalice i bagere, Rozzi proizvodi i specijalne elektrohidraulične grabilice većih dimenzija koje se montiraju na kranove velikih kapaciteta i svoju primenu nalaze u velikim lukama, brodovima, industriji…itd.

Više na www.rozzi.it
Glavni proizvodi:

- Polipne grabilice za otpad, papir i blokove
- kašike za kopanje i utovar klešta za drvo i različite materijale za sortiranje i polipi za rušenje.
- Bušeće garniture, hidraulični rotatori i zglobovi
- opreme za građevinarstvo, poljoprivredu, metalurgiju i za železnički sektor.

Standardni proizvodi su obično dostupni u magacinu. Posebna ili personalizovana oprema može da bude brzo proizvedena

Više o proizvodima na www.rozzi.it

ROZZI grabilice i kašike

Polipne grabilice ROZZI su pogodne za rukovanje sa rasutim materijalima, otpadom, industrijskim otpadom, kamenom, papirom, kartonom, plastikom, drvetom I gumom. RP serija je kompaktna verzija sa cilindrima unutar grabilice što smanjuje širinu grabilice. RV serija ima vertikalno spolja postavljene cilindre fiksirane za snaznu konstrukciju.
Garancija
Brza isporuka

ROZZI rotatori i klešta

Šumska klešta su pogodna za rukovanje trupcima, granama, gredama, traversama – pragovima pruga, cevima I ostalim okruglim I cevnim proizvodima. Sastoje se od dva zuba dizajniranih sa optimalnim oblikom za maksimalni utovar. Hidraulični beskonačni rotatori kapciteta od 2 pa cak do 18 tona dostupni su za sve modele.
Garancija
Brza isporuka
Top